WItamy na stronie przedszkola Leonardo SVS
Zamknij
Mickiewicza 49 70-385 Szczecin, Poland
Przedszkole jest otwarte w dniu powszednie do 7:00 do 17:30.
Uczymy, rozwijamy i przygotowujemy

Uczymy:

 • Funkcjonowania w przedszkolnej rzeczywistości
 • Funkcjonowania w grupie rówieśniczej
 • Radzenia sobie z problemami własnymi i bliskich
 • Aktywności społecznej

Rozwijamy zdolności i zainteresowania dziecka poprzez zajęcia:

 • Językowe
 • Artystyczne
 • Komputerowe
 • Sportowe

Przygotowujemy do pełnienia różnych ról poprzez zajęcia:

 • Badawcze
 • Kulinarne
 • Porządkowe

 

Integracja:

„Tęczowa Kraina” kolejny rok z powodzeniem stwarza warunki do funkcjonowania dzieci w integracji.
Zapewniamy opiekę i zajęcia terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ze spektrum autyzmu.

Co oferujemy:
 • wykwalifikowaną i zaangażowaną w pracę kadrę,
 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • opiekę psychologa, terapię Integracji Sensorycznej we własnym gabinecie,
 • terapię Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • rytmikę,
 • korzystanie z atrakcyjnego, bezpiecznie urządzonego placu zabaw,
 • diagnostykę z wykorzystaniem testu PEP-R,
 • asystę nauczyciela wspomagającego dla dziecka w trakcie zajęć w grupie
 • regularną ewaluację postępów w terapii,
 • spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane.