WItamy na stronie przedszkola Leonardo SVS
Zamknij
Mickiewicza 49 70-385 Szczecin, Poland
Przedszkole jest otwarte w dniu powszednie do 7:00 do 17:30.

Organ założycielski i prowadzący placówkę:

„M.D. Edukacja” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000337684. Siedziba spółki: 70-385 Szczecin ul. A.Mickiewicza 49.

Kapitał zakładowy spółki 150.000 zł wniesiony w całości.

Przedszkole i żłobek

Nasz adres:
Niepubliczne Przedszkole i Świetlica Kreatywnego Rozwoju Dziecka
70 – 385 Szczecin, ul. A. Mickiewicza 49
Nr telefonu:
+48 502 225 260
Adres email:
przedszkole@svs.edu.pl

Napisz do nas

  Proszę rozwiązać poniższe zadanie


  Co oferujemy

  zobacz czym możemy Cię zachwycić
  Rozkład dnia

  Rozkład dnia

  Zapewniamy bezpieczeństwo i opiekę dzieciom w wieku od 1,5 do 6 lat. Grupy liczą maksymalnie 20 dzieci. Nasze przedszkole mieści się w centrum...

  Learn more
  Metody pracy

  Metody pracy

  Edukacja przez ruch to system kształcenia i terapii adresowany do nauczycieli przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej program zajęć...

  Learn more
  Uczymy, rozwijamy i przygotowujemy

  Uczymy, rozwijamy i przygotowujemy

  Uczymy: Funkcjonowania w przedszkolnej rzeczywistości Funkcjonowania w grupie rówieśniczej Radzenia sobie z problemami własnymi i bliskich...

  Learn more
  Porady psychologa

  Porady psychologa

  Adaptacja do przedszkola Proces adaptacji jest to proces przystosowania się do nowego środowiska społecznego. Tym nowym środowiskiem jest dla...

  Learn more