WItamy na stronie przedszkola Leonardo SVS
Zamknij
Mickiewicza 49 70-385 Szczecin, Poland
Przedszkole jest otwarte w dniu powszednie do 7:00 do 17:30.

Informacje o projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej w przedszkolu Tęczowa Kraina” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Grupę docelową projektu będzie stanowić co najmniej 25 dzieci, 8 nauczycieli i 3 specjalistów pracujących z dziećmi w przedszkolu „Tęczowa Kraina”.

Grupa docelowa:

dzieci w wieku przedszkolnym, oraz nauczyciele i pracownicy pedagogiczni.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym przez wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności. W ramach zajęć dodatkowych realizowane będą następujące zajęcia:

poprzez przekształcenie istniejącego holu w budynku przedszkola, zobacz

poprzez zakup i montaż niezbędnego wyposażenia (pomoce do prowadzenia zajęć specjalistycznych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych możliwości psychofizyczne dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi więcej

Wszystkie w/w zajęcia będą bezpłatne.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie szans edukacyjnych 25 dzieci z niepełnosprawnościami. Zostanie to zapewnione przez realizację zajęć edukacyjnych i specjalistycznych. W ten sposób projekt przyczyni się do ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnieniu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej, Jednocześnie 8 nauczycieli i 3 specjalistów podniesie swoje kwalifikacje/nabędzie kompetencje zawodowe, które pozwolą im na zastosowanie w swojej pracy nowych metod pracy z dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki temu realizowany będzie również cel tematyczny w postaci inwestowania w kształcenie, szkolenie oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. W ramach projektu zaplanowano również:

obejmujące różne aspekty stymulacji muzycznej wpływających pozytywnie na połączenia mózgowe. więcej

nowa metoda, w której dziecko widzi się na ekranie monitora i steruje ruchem. Dzięki temu dziecko jest aktywne, ćwiczy motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz uczy się schematu własnego ciała. więcej

wsparcie rozwoju psychoruchowego przez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych. Trening opiera się na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie. więcej

to unikalny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się. więcej

to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów – dotyku, wzroku, słuchu, etc. więcej

celem rehabilitacji jest poprawa lub utrzymanie na zadowalającym poziomie sprawności fizycznej, wydolności i tolerancji wysiłku, a także włączenie tych osób w normalne społeczeństwo. więcej

wartość projektu: 521 947,50 zł wkład EFS: 441 400,00 zł

Anna Rosa-Haruń:
Poniedziałek 18, 25 luty oraz 01, 04, 11, 18, 25 marzec 2019 w godz.10:30 – 13:00

Aleksandra Dobroń:
Piątek 15, 22 luty oraz 01, 08, 15, 22, 29 marzec 2019 w godz. 09:30 – 11:00

Wajer Ewa:
Poniedziałek 18, 25 luty oraz 4, 11, 18, 25 marzec w godz. 08:00-09:00; 12:30-13:00
Wtorek 19, 26 luty oraz 02, 05, 12, 19, 26, marzec 2019 w godz. 08:00-08:30
Czwartek 21,28 luty oraz 07, 14, 21, 28 marzec 2019 godz. 11:00-11:30

Hliwa Joanna:
Poniedziałek 18, 25 luty oraz 01, 04, 11, 18, 25 marzec 2019 w godz. 08:00-11:00
Środa 20, 26 luty oraz 06, 13, 20, 27 marzec 2019 w godz. 08:00-13:00
Piątek 15, 22 luty oraz 01, 08, 15, 22, 29 marzec 2019 w godz. 08:00-12:30

Wajer Ewa:
Środa 20, 26 luty oraz 06, 13, 20, 27 marzec 2019 w godz. 08:00-08:30
Czwartek 21, 28 luty oraz 07, 14, 21, 28 marzec 2019 w godz. 08:00-08:30

Mach Agnieszka:
Poniedziałek-Piątek od 18 do 28 luty 2019 oraz od 01 do 31 marzec 2019 w godz. 07:00-09:00; 11:00-14:00

Moś-Kantorska Marlena:
Poniedziałki 18, 25 luty 2019 oraz 01, 04, 11, 18, 25 marzec 2019 w godz. 08:00-13:30

Bartoszewicz Ewa:
Poniedziałki 18, 25 luty 2019 oraz 01, 04, 11, 18, 25 marzec 2019 w godz. 07:45-13:15

Bartoszewicz Ewa:
Wtorek 19, 26 luty 2019 oraz 02, 05, 12, 19, 26 marzec 2019 w godz. 08:00-10:30

Wajer Ewa:
Poniedziałek 18, 25 luty 2019 oraz 01, 04, 11, 18, 25 marzec 2019 w godz 10:30-11:00 ; 11:30-12:00; 14:30-15:00
Wtorek 19, 26 luty 2019 oraz 02, 05, 12, 19, 26 marzec 2019 w godz 08:30-09:00; 10:30-11:00
Środa 20, 26 luty 2019 oraz 06, 13, 20, 27 marzec 2019 w godz. 14:30-15:00
Piątek 15, 22 luty 2019 oraz 01, 08, 15, 22, 29 marzec 2019 w godz. 10:30-11:00

Adamczewska Paulina:
Piątek 15, 22 luty 2019 oraz 01, 08, 15, 22, 29 marzec 2019 w godz. 09:00-10:00
Czwartek 22 luty 2019 oraz 14 marzec 2019 w godz: 11:30-12:30

Adamczewska Paulina:
Piątek 15, 22 luty 2019 oraz 01, 08, 15, 22, 29 marzec 2019 w godz. 10:00-15:00
Wtorek 19, 22 luty 2019 oraz 13, 21 marzec 2019 w godz 10:00-15:00