WItamy na stronie przedszkola Leonardo SVS
Zamknij
Mickiewicza 49 70-385 Szczecin, Poland
Przedszkole jest otwarte w dniu powszednie do 7:00 do 17:30.

korzystamy z nowoczesnych metod wychowania i nauczania

Metody pracy:

Edukacja przez ruch to system kształcenia i terapii adresowany do nauczycieli przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej program zajęć realizujący założenia integracji sensorycznej, wspomagający procesy zapamiętywania, a więc uczenia się. System jest zbiorem ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje
rozwijającego się organizmu, które opierają się na naturalnych formach ruchu dziecka. Każde ćwiczenie zaproponowane uczestnikom zabaw i spotkań edukacyjnych jest zaplanowana formą wspierania pamięci długotrwałej poprzez proporcjonalna stymulację trzech jej sektorów: pamięci proceduralnej (w każdym ćwiczeniu dzieci poruszają się według rytmicznej procedury), pamięci epizodycznej (każde ćwiczenie jest specjalnie zaplanowanym, tajemniczym, zaskakującym epizodem wywołującym korzystne napięcie emocjonalne motywujące do aktywności), pamięci semantycznej (każde ćwiczenie ma charakter poznawczy, rozwija mowę, myślenie, buduje wiedzę).

Ponieważ poruszanie się odgrywa najbardziej znaczącą rolę w procesie uczenia się system proponuje dzieciom poruszanie się w trakcie zajęć co ma swój bezpośredni wpływ na koncentrację, tempo pracy oraz umożliwia pełniejszy rozwój we wszystkich obszarach : fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

 • graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie jedna ręką
 • graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizacje pracy mózgu, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie oburącz
 • graficzne ćwiczenia wpływające na równoważenie lateralne, wykonywane na małej i dużej płaszczyźnie naprzemiennie
 • ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi, całego organizmu z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych, które pomagają w uzyskaniu koncentracji
 • ćwiczenia rytmicznej manipulacji z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych, wpływające na równoważenie lateralne organizmu
 • ćwiczenia spontanicznego ruchu całego ciała jako formy pozawerbalnej komunikacji wspomagające koncentrację i polisensoryczne poznawanie.
 • profesjonalną, wykształconą i troskliwą kadrę,
 • przemyślany i sprawdzony program edukacyjny,
 • prawdziwe pracownie: plastyczną, ruchową, kuchnię dla dzieci,
 • odpowiednio dobrane zabawki i materiały edukacyjne,
 • diagnozę i opiekę specjalistów (logopedzi, terapeuci, psycholog),
 • 1.000 m2 powierzchni przedszkola i 650 m2 placu zabaw,
 • świetną lokalizację z dogodnym dojazdem, parking dla rodziców,
 • przyjazne, bezpieczne, sprawdzone miejsce pod każdym względem.
Metody pracy