WItamy na stronie przedszkola Leonardo SVS
Zamknij
Mickiewicza 49 70-385 Szczecin, Poland
Przedszkole jest otwarte w dniu powszednie do 7:00 do 17:30.

Podstawowe założenia programowe…

Integracja:

Tęczowa Kraina” kolejny rok z powodzeniem stwarza warunki do funkcjonowania dzieci w integracji.
Zapewniamy opiekę i zajęcia terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ze spektrum autyzmu.

 • Funkcjonowania w przedszkolnej rzeczywistości
 • Funkcjonowania w grupie rówieśniczej
 • Radzenia sobie z problemami własnymi i bliskich
 • Aktywności społecznej

Rozwijamy zdolności i zainteresowania dziecka poprzez zajęcia:

 • Językowe
 • Artystyczne
 • Komputerowe
 • Sportowe

Przygotowujemy do pełnienia różnych ról poprzez zajęcia:

 • Badawcze
 • Kulinarne
 • Porządkowe
 • wykwalifikowaną i zaangażowaną w pracę kadrę
 • indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • opiekę psychologa, terapię Integracji Sensorycznej we własnym gabinecie
 • terapię Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • rytmikę
 • korzystanie z atrakcyjnego, bezpiecznie urządzonego placu zabaw
 • diagnostykę z wykorzystaniem testu PEP-R
 • asystę nauczyciela wspomagającego dla dziecka w trakcie zajęć w grupie
 • regularną ewaluację postępów w terapii
 • spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,