WItamy na stronie przedszkola Leonardo SVS
Zamknij
Mickiewicza 49 70-385 Szczecin, Poland
Przedszkole jest otwarte w dniu powszednie do 7:00 do 17:30.

ZAPRASZAMY DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

PROJEKT „Tęczowa Kraina – przedszkole skutecznie wyrównujące szanse edukacyjne” poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym.

Formy wsparcia:

  • Sensomotoryka – wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez proces integracji odruchów wczesnodziecięcych.
  • Bilateralna integracja – unikalny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się
  • Sala doświadczania świata specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów – dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku.
  • Zajęć specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych wspólnie z rodzicami – Terapia Metodą Weroniki Sherborne. Zajęcia te mają zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci, jak i terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, umysłowego, ruchowego i fizycznego.